กกะ

ผู้ที่นับถือศาสนาสิกข์  ในระยะแรกต้องประกอบพิธี “ปาหุล” ก่อน แล้วจะได้นามพิเศษต่อท้ายชื่อว่า “สิงห์” หรือ “ซิงห์” และจะได้รับ 5 สิ่ง ที่เรียกว่า “กกะ” คือ

1.เกศ  คือ  การไว้ผมยาว โดยไม่ต้องตัดเลยเกศ

2.กังฆา  คือ  หวีขนาดเล็ก  11

3.กฉา  คือ  กางเกงขาสั้น  111

4.กรา  คือ  กำไลมือทำด้วยเหล็ก  1111

5.กฤปาน  คือ  ดาบ   111111

กกะ 5 อย่ง ที่ชาวสิกข์ผู้ประกอบพิธีปาหุล

โฆษณา
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s