นำเสนอ

1.สถานภาพของสภาวัฒนธรรมจังหวัดตาม พรบ.วัฒนธรรม คืออะไร

ก.  องค์กรรัฐ

ข.  องค์กรภาคเอกชน

ค.  นิติบุคคล

ง.  องค์กรในกำกับกระทรวงวัฒนธรรม

คำตอบ :  ข้อ ข องค์กรภาคเอกชน

เหตุผล   : สภาวัฒนธรรมในแต่ละระดับ ประกอบด้วย สภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย สภาวัฒนธรรมจังหวัด  สภาวัฒนธรรมอำเภอ สภาวัฒนธรรมตำบล ให้สภาวัฒนธรรมที่จัดตั้งขึ้นมีสถานภาพเป็นองค์กรภาคเอกชนที่ดำเนินงานวัฒนธรรมภายใต้การกำกับดูแลของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

 

2.โทษสูงสุดในทางอาญาคือข้อใด

ก.กักขัง

ข.ประหารชีวิต

ค.ปรับ

ง.จำคุก

คำตอบ  ง.จำคุก

โทษสูงสุดของคดีทางอาญาคือการประหารชีวิต

 

3.พนักงานในข้อใดเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

ก. พนักงานบังคับคดี

ข.พนักงานคุมประพฤติ

ค.พนักงานยึดทรัพย์

ง.พนักงานริบทรัพย์

คำตอบ  ก.พนักงานบังคับคดี

พนักงานบังคับคดีจะทำหน้าที่บังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาล จึงมีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

 

4.ข้อใดที่ไม่ได้จัดอยู่ในขั้นตอนที่เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของตำรวจในการดำเนินคดีอาญา

ก.ควบคุม

ข.สั่งสอบสวนเพิ่มเติม

ค. การจับกุมผู้กระทำผิด

ง. สอบสวน

คำตอบ  ข.สั่งสอบสวนเพิ่มเติม

เป็นอำนาจของอัยการเมื่อเห็นว่าเกิดความบกพร่องในสำนวนการสอบสวนหรือพยานหลักฐานอ่อนเกินไปจึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของตำรวจแต่อย่างใด

 

5.การกระทำผิดในคดีอาญาในข้อใดที่จะได้รับโทษขั้นสูงสุด

ก. การวิ่งราวทรัพย์

ข. การฆ่าคนโดยไม่เจตนา

ค.การค้ายาเสพติด

ง.การทำร้ายบุพการี

คำตอบ  ค.การค้ายาเสพติด

เป็นการกระทำที่ส่งผลร้ายแรงต่อสังคมมากที่สุด ผู้กระทำผิดจะได้รับการลงโทษสูงสุดคือประหารชีวิต

 

 

โฆษณา
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s