ที่ ตั้ง

ที่ตั้งและอาณาเขต

จังหวัดนราธิวาสเป็นจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ ตั้งอยู่บนฝั่งทะเลด้านตะวันออก ตอนใต้สุดของประเทศไทย ที่ละติจูด 06 องศา 25 ลิปดาเหนือ ลองจิจูด 101 องศา 49 ลิปดาตะวันออก ห่างจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต์ประมาณ 1,473 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 4,227.75 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตใกล้เคียงดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดปัตตานีและอ่าวไทย

ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ่าวไทยและประเทศมาเลเซีย

ทิศใต้ ติดต่อกับประเทศมาเลเซีย มีความยาว 115 กิโลเมตร

ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดยะลา

 

Advertisements
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s